Poznaj skanię

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości  e-mail na adres naszego inspektora ochrony danych () spod adresu, którego zgoda dotyczy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia oddanie głosu w głosowaniu internetowym w ramach konkursu Turystyczne Mistrzostwa Blogerów.

Zapewniamy, że dane osobowe podane w procesie głosowania są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Poniżej wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udziałem w głosowaniu.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem głosowania w konkursie Turystyczne Mistrzostwa Blogerów jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, (dalej: Administrator lub POT).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
 • mailowo:  lub
 • listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO w okresie trwania głosowania od 13.08.2018 r. do 22.08.2018 w celu rejestracji oddanego w ramach głosowania głosu i dalej podczas sumowania głosów do dnia rozstrzygnięcia konkursu, co nastąpi 30.09.2018 r.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma przeprowadzająca głosowanie Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane od dnia rozpoczęcia głosowania tj. 13.08.2018 do dnia rozstrzygnięcia konkursu tj. 30.09.2018 r..
 5. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 6. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych